HORARI DIJOUS 14 D'ABRIL

El dijous 14 d'abril l'horari d'atenció col·legial serà fins a les 14 hores.
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

Curs semipresencial: Capacitación en logopedia en paciente laringectomizado y prótesis de voz.
Dates: 6, 7, 20 i 21 de maig. Consulteu els horaris detallats al següent enllaç.

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA Y LEÓN


Curs en línia: Abordaje de la tartamudez infantil y adulta

A càrrec de: Raquel Escobar Díaz

Data: 21 de maig de 09:30 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h


Més informació a: secretaria@logopedascyl.es

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA LA MANCHA

Curs en línia: Discapacidad auditiva en atención temprana
A càrrec de: Carmen Abascal, María Ruiz i Magdalena Santolalla 
Data: 4 de juny de 09:30 a 13:30 h i de 14:30 a 18:30 h 
EUROPEAN SOCIETY FOR SWALLOWING DISORDERS  

Curs en línia: Long-term Dysphagia in Head and Neck Cancer patients: background, treatment pathways and recommendations for the maintenance of swallowing function
A càrrec de: Björn Degen 
Dimecres 27 d'abril a les 18:30 h

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat